De Feikema's van Lankum

Op zondag 12 december 1756 trouwen Feike Sierks en Sibbeltje Jans in de Hervormde kerk te Franeker, na op 27 november 1756 voor het Gerecht Franeker in ondertrouw te zijn gegaan.
Volgens de gegevens van de KNMI was de huwelijksdag een betrokken en, met een temperatuur van -6,0 °C, een koude dag.

Feike Sierks was ten tijde van het huwelijk huisman (= boer) op Klein Lankum. Later werd hij huisman op Groot Lankum.

Zij kregen vier kinderen Attje (1759), Tettje (1763), Jan (1765) en Feike (1767).

De laatste werd op maandag 8 juni 1767 door zijn moeder in de Hervormde kerk te Franeker ten doop gehouden omdat zijn vader was overleden.

Moeder Sibbeltje Jans is met de kinderen op Groot Lankum blijven boeren tot 1781. Op vrijdag 18 april 1781 werd bij boelgoed de huisraad, de dieren en het (landbouw)gereedschap verkocht.
Zij is daarna naar Franeker verhuisd waar ze in ieder geval tot in 1787 heeft gewoond.

De jongste zoon Feike Feikes is op 30 april 1810 in Wijnaldum overleden. Hij is de eerste die in officiële documenten, al is het postuum in de huwelijksakte van zijn dochter Sibbeltie Feikes Feikema, met de achternaam Feikema wordt aangeduid: Feike Feikes Feikema.